БИЧЛЭГ: Ө.Энхтүвшин: Мэргэжлийн хяналтынхан зөвлөн тусладаг, соён гэгээрүүлдэг байх ёстой!

Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчидтай уулзаж, санал бодлыг нь сонсон, үүрэг, чиглэл өглөө.

Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллах нь чухал байгааг тэрээр тэмдэглэв. Мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгжийг хянаж шалгадаг, торгож шийтгэдэг хуучирсан арга барилаас аль болох татгалзаж, зөвлөн тусладаг, соён гэгээрүүлдэг байхыг санууллаа.

Ард иргэд, аж ахуй эрхлэгчидтэй уулзан, санал бодлыг нь сонсож, асуудлыг нь амьдралд ойрхон, бодитойгоор шийдвэрлэх, зөвшөөрөл, гэрчилгээ, мэдэгдэл олгох зэргээ хялбаршуулж, хугацааг нь богиносгох, өргөдөл, гомдлыг шуурхай барагдуулж байхыг зөвлөв.

Улсын байцаагч өөрөө мэдлэг боловсрол сайтай, харилцааны өндөр соёл, ёс зүйтэй байж бусдаас хууль, дүрэм, журам сахин биелүүлэхийг шаардах эрхтэй гэдгийг ч санууллаа. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагын хувьд иргэдийн ажиллаж амьдрах орчин, эрүүл мэнд, хүнс, хөдөлмөр, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал улсын байцаагч нараас шалтгаална гэлээ.

Мэргэжлийн хяналтын нэгдмэл тогтолцоог хэвээр хадгалах, санхүүгийн хяналтыг энэ байгууллагад буцааж шилжүүлэх, холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах, нэр бүхий аймгуудын Мэргэжлийн хяналтын газрын барилгыг засварлах, техник хэрэгслийг шинэчлэх зэргийг улсын байцаагч нар хүслээ. Эдгээрийг боломж, бололцооны хэрээр шийдвэрлэнэ гэдгээ Шадар сайд Ө.Энхтүвшин хэлээд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг бүх талаар дэмжиж ажиллана гэлээ.

Сэтгэгдэл үлдээх